Przedszkole
"Promyczek"
24-300 Opole Lubelskie
ul. Przedmieście 1
tel. 691-067-479
       605-565-515

Strona główna

Aktualności

O nas

Zajęcia

Osiągnięcia

Opłaty

Kadra

Kontakt

Zajęcia

Wiemy jak ważny jest rozwój Twojego dziecka, dlatego obok opieki i zabawy stawiamy na profesjonalną edukację. Nasz program zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej. Uwzględnia on pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Realizujemy sprawdzony i ogólnie uznany program nauczania zawarty w podręcznikach zatwierdzonych przez MEN zgodny z nową podstawą programową.

Zapewniamy :

 • codzienne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,

 • zajęcia rytmiczno – muzyczne,

 • zajęcia plastyczne,

 • język angielski,

 • zajęcia teatralne,

 • zajęcia matematyczno - logiczne,

 • zajęcia logopedyczne,

 • nauka gry na instrumentach muzycznych,

 • zajęcia kulinarne,

 • zajęcia taneczne (odpłatne) - nieobowiązkowe

 • zajęcia sportowe - Individual Soccer Skills (odpłatne) - nieobowiązkowe

(wszystkie zajęcia oprócz tanecznych i sportowych wliczone są w czesne)